Tervetuloa

Ajankohtaista

Taltioitu Jäsensivut => Sopimukset
Sisältää mm:ssa neuvottelutuloksen 1.4.2019. Löytyy Jäsensivut => Tiedotteet
Löytyy Jäsenhuone => Tiedotteet
Hyvää asiaa julkisen sektorin pitkistä lomista
Jäsenhuone => Sopimukset osioon on taltioitu 1.4.2018 voimaantulleet palkkataulukot toteamispöytäkirjoineen (PV, PHRAKL ja PLM)
Asiasta tarkemmin jäsensivuilla.
JUKOn hallitus keskusteli työttömyysturvan aktiivimallista vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 22.1.2018. JUKO edellyttää, että työttömyysturvan aktiivimallia korjataan. JUKO ei kuitenkaan osallistu aktiivimallia vastustavaan poliittiseen mielenilmaukseen 2.2.2018. JUKOn virka- ja työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät, virkamiehet tai viranhaltijat eivät näin ollen voi osallistua mielenilmaukseen työajalla ilman työnantajan suostumusta. JUKOn jäsenyhdistykset/liitot voivat kuitenkin päättää työsuhteisten osallistumisesta mielenilmaukseen. Työajan ulkopuolella osallistuminen kuuluu jokaisen omaan päätäntävaltaan.
KEVA on julkaissut Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilas- ja siviilihenkilöstön eläketurvaoppaan. Opas löytyy Jäsenhuone => Sopimukset.
Luottamusmiesorganisaatiota on täydennetty 1.1.2017 alkaen. Oma luottamusmiehesi löytyy Jäsenhuoneesta.
RSS ATOM