Linkkejä

Luottamusmiesorganisaatiomme

.

JUKO ry:n Puolustusvoimien luottamumiessopimuksen

mukainen luottamumsiesorganisaatio.

Tämän sopimuksen piirissä on Akava ry:n liittojen ne jäsenet, jotka ovat puolutusvoimiin virka- tai työsuhteessa. Ei kuitenkaan Upseerilliitto ry:n ja Päällystöliitto ry:n jäsenistö, sillä näillä liitoilla on omat luottamusmiesopimuksensa ja -organisaationsa.

Edunvalvottavia on lähes 1000. He toimivat pääosin ESJA-palkkausjärjestelmän tehtävissä, mutta osa myös SIV- ja OTV-järjestelmissä.

Kyseinen luottamusmiessopimus on tehty JUKO ry:n ja Puolustusvoimien (Pääesikunnan) kanssa marraskuussa 2003 ja uusittu 2017.

Luottamusmiesorganisaatioon kuuluu yksi päätoiminen pääluottamusmies, viisi puolustushaaran pääluottamusmiestä ja 25 luottamusmiestä sekä heille varaluottamusmiehet.

Luottamusmiesorganisaatio on JASENHUONE/Luottamusmiesorganisaatio-sivulla.